קרן יעקובי

About קרן יעקובי

'אני לא יודעת על מה אני חושבת עד שאני קוראת את מה שכתבתי' קרן יעקבי, 25 מירושלים, צינית חוצפנית ואמיתית. מאמינה בחדי קרן ואהבה שאינה תלויה בדבר, כותבת בכל רגע נתון בעיקר על לייף סטייל, טיולים ואנשים.

I DO

I DO מאת: קרן יעקובי מגיל עשר דמיינתי את עצמי ככלה, לבשתי את השמלה והעקבים של אמא, צעדתי לעבר המראה בחדר כשאח שלי הגדול שר "here comes the bride" ברקע. כבר סגרתי עם עצמי את שיר החופה, עיצוב האולם ואפילו את הבגדים של המלוות. מעכשיו רק צריך לחכות לגיל בוגר יותר וזהו אני מוכנה. [...]

By | פברואר 7th, 2019|בלוג|

אחרי החגים

אחרי החגים מאת: קרן יעקובי הנה אתם שוב במשרד, שקועים במחשב מנסים לסיים את תכנית העבודה שנשבעתם לעצמכם שתגישו כבר בחודש יולי. רק לפני שניה נשענתם אחורה עם פינה קולדה במקסיקו, הסתכלתם על השמיים והים, נשמתם עמוק ושכחתם את קיומה של ישראל. רק בשבוע שעבר טיילתם בעיר האורות פריז והרשיתם לעצמכם להשתגע בשדרה הסמוכה [...]

By | אוקטובר 15th, 2018|בלוג|

הרשמו לניוזלטר שלי