Eat Girl

Eat Girl כבר עבר די הרבה זמן מהפעם האחרונה שדנו בהשוואה בין גברים לאוכל וזאת מאחר והייתי עסוקה בגברים ואוכל. הגיוני. הפעם נתמקד בתחום האהוב עליי, הלא הוא סוכר. כמובן שיש עשרות קינוחים מעולים אבל בחרתי בפינצטה את אלו שכל אחד חייב לאכול לפחות פעם אחת בחייו. פרדוקס הבחירה: אז נגלוש קצת [...]